Назад

БТПП вече с представител в Шанхай – Китай

 

БТПП възложи на Милен Грицков, собственик на фирма със седалище в Китай, да изпълнява функциите на регионален представител на Палатата в Шанхай.

Обсъдени бяха начините, по които да се осъществяват дейностите. Акцент бе поставен по установяването на полезни контакти за българските компании с интерес, насочен към Китай, и обратно. Г-н Грицков ще съдейства уеб страницата на БТПП да бъде разработена и на китайски език с информация, полезна на китайските фирми. Според него панаирите и изложенията са част от сферите с най-голям потенциал за задълбочаване на двустранните търговско-икономически отношения.

Новият представител на Палатата информира, че в момента протичат много дела от търговски характер между български и китайски фирми. Г-н Симеонов препоръча да се включват арбитражни клаузи в договорите между двете страни, с което БТПП ще помогне за уреждането на подобни спорове чрез Арбитражния съд.

 

Клауза за арбитраж, препоръчана от БТПП >> http://www.bcci.bg/klauza.html

Клаузи за арбитраж по ускорени производства, препоръчани от БТПП >> http://www.bcci.bg/pavilnik-k.html


06.02.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад