Назад

Представяне на резултати по проект на Министерски съвет за таксите

 

Представени бяха резултатите по проект: „Политика на таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление“. Проектът се изпълнява от Министерски съвет по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд.
 
БТПП следи реализацията на проекта и в тази връзка председателят на Палатата Цветан Симеонов и Олга Чугунска – анализатор в Палатата, се включиха в конференцията по разискването на въпросите, касаещи плана за осъществяване.
 
Засегнати бяха важни въпроси, един от които - съобразяване на таксите с разходите за съответните услуги.
 
За бизнеса в страната е от съществено значение извършване на реформа в политиката по таксите, с фокус върху аргументираност при определяне на техния размер и прилагане на разходопокривния подход. По този начин един от проблемите, изтъквани от инвеститорите като съществена пречка за осъществяване на техните планове за инвестиции в България, ще бъде премахнат.
 

08.02.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад