Назад

БТПП - за успешни технологии срещу кибер атаките

 

Израелската компания "Volaro"  и Посолството на Израел организираха бизнес – конференция на тема: "Кибер заплаха - Най-успешните израелски технологии и решения в сферата на Информационната сигурност 2013 на едно място". 
 
Докладващите специалисти представиха свои уникални технологии и решения за предпазване от кибер атаките, гарантиране сигурността на софтуерни приложения и бази данни, защита на интернет мрежата и прилежащите ѝ инфраструктури, безопасност при осъществяването на транзакции, плащания, комуникации и достъп. От интерес за публиката беше представянето на най-малкия и най-защитен компютър в света. 
 
Официални гости на събитието бяха Посланикът на Израел Н.Пр. Шаул Камиза Раз и председателят на БТПП Цветан Симеонов, представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и браншови организации от IT сектора.
 
"Всяка стъпка за подобряване на киберсигурността в българската икономика ще продължи да бъде подкрепяна от Ръководството и от експертите на Палатата" - сподели в изказването си председателят на БТПП Цветан Симеонов. "Ние обръщаме специално внимание на предложените възможности в тази област и сме запознати с дейността на фирми като "Воларо Интернешънъл", които дават тласък на високотехнологични предимства в областите на информационните технологии, медицински туризъм (в Израел), фармация, спешни медицински центрове и др.".
 
Палатата беше първата организация, която компютъризира своя регистър в България. Председателят на БТПП подчерта важността на кибернетичната сигурност, защото повече от 52  хил. фирми са вписани  в Търговския регистър на Палатата, като една част от информацията за предприятията няма публичен характер. Ежегодно БТПП издава и заверява десетки хиляди документи, като се съхраняват копия от тях, съдържащи информация с фирмена тайна. 
 
В Арбитражния съд също вече е внедрен софтуер, който е интернет базиран с осигурен паролен достъп само на оторизираните лица. 
 
В публичен план сигурността на информацията е важна, защото тя е част от икономическата среда, която всяка една страна е длъжна да осигури за гражданите си. Затова фирми и технологии като тези, които бяха демонстрирани, заслужават да бъдат приветствани и към тях да бъде проявен по-голям интерес от банкови и финансови институции, за чиито клиенти киберсигурността е важен елемент, при ползването на техните услуги.
 
Освен за споменатите институции конференцията беше полезна и за застрахователни агенции, брокери, телекомуникационни оператори, болници и фирми, които администрират големи бази данни.
 

07.02.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад