Назад

БТПП на Кръгла маса за отношенията между ЕС и Япония и перспективите за БългарияВ Информационното бюро на Европейския парламент в София бе проведена кръгла маса на тема: „Търговските отношения ЕС – Япония: бъдещи перспективи и възможности за България”. Форумът бе по инициатива и със специалното участие на евродепутата Метин Казак (АЛДЕ), посланика на Япония в България - Н. Пр. Такаши Коидзум, зам.-министъра на икономиката, енергетиката туризма Иво Маринов и Георги Стоев – зам.председател на БТПП, зам.-председател на Българо-японския икономически съвет и съветник в Европалати – Брюксел.

Повод за организираната Кръгла маса е приетата Резолюция от Европейския парламент относно търговските преговори на Европейския съюз с Япония и обявеното начало на преговорите за подписване на Споразумение за свободна търговия между ЕС и японската държава.
 
Дискутирани бяха потенциалните ползи за европейската икономика и България от сключване на Споразумение за свободна търговия между ЕС и Япония, както и очакваните инвестиции и възможности от откриване на нови работни места за европейските граждани в условията на икономическата криза. 
 
Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев представи темата: "Отношенията ЕС-Япония в контекста на програмата Европа 2020". Той изтъкна 3 приоритета в политиката на ЕС за Япония: отлична наука, водещи позиции в промишлеността, политически и климатични предизвикателства пред обществото.
 
До сега се е считало, че европейските фондове са предназначени само за европейски предприятия, което ограничава възможността за достъп до финансиране на чужди предприятия. Необходимо е да има възможности за финансиране на проекти и за базирани в Европа чужди фирми - смесени сдружения, 100% дъщерни предприятия на Японски или други инвеститори и институции подчерта зам.-председателят на БТПП.
 
Евродепутатът Метин Казак изтъкна, че приетата Резолюцията от ЕП от 25 ноември, 2012 г. относно започването на търговските преговори между ЕС и Япония, е стъпка към преговорите за свободна търговия с един от най-големите търговски блокове в света. Премахването на нетарифните бариери в различни сектори е предпоставка за подписването на бъдещото Споразумение за свободна търговия.
 
Според Н. Пр. Такаши Коидзуми причината за намаляване обема на търговията между двете страни е силният спад на износ от България за Япония на морски продукти, стоманени изделия, вина и тютюневи изделия в сравнение с 1988 година.
 

 


12.02.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад