Назад

Заместник-председателят на британската Партия на независимостта посети Палатата

Състоя се среща между г-н Пол Нютъл – зам.-председател на Британската партия на независимостта, и председателя на БТПП Цветан Симеонов. В разговора участваха и евродепутатът Слави Бинев и зам.-председателят на Палатата Георги Стоев.

Бяха дискутирани въпроси, свързани със състоянието на малкия и среден бизнес в страната, корупционните практики, възможностите за по-нататъшно интегриране на ромското население в социално-икономическия живот на страната.
 
Разисквани бяха проблемите със свръх администрирането и свръх контрола, както и Европейските практики в тази насока. Въпросът за оптимизиране на европейския бюджет също беше акцент в срещата.
 
Председателят на БТПП посочи, че във време на икономически трудности е недопустимо да се предлага увеличение на бюджета на ЕС. Необходимо е да се помисли за съкращаването му, но главно за сметка на оптимизиране на администрацията, в това число и нейното редуциране. Ще бъде грешка, ако се намалят средствата за образование, наука и иновации. Не бива да се пропуска и необходимостта от насочване на средства и усилия за по-нататъшно изравняване на икономическото ниво на различните региони в ЕС.   
 
Участниците в срещата обсъдиха и възможностите за заетост и емиграционните нагласи на българските специалисти. Председателят на Палатата подчерта, че опасенията от имиграционен поток към Великобритания са преекспонирани. По оценка на БТПП висококвалифицираните кадри, които имат интерес за работа във Великобритания, са вече там, а търсенето на такава работна сила нараства и има всички изгледи тя да предпочете да остане в България – страна с многократно по-ниски разходи за живот, отколкото в Обединеното кралство. Изхождайки от макроикономическата стабилност на страната, БТПП очаква също ръст на инвестициите и откриване на високоплатени работни места, може би още преди края на тази година. 
 

08.02.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад