Назад

Въвеждат се модерни форми на комплексно административно обслужване за граждани и бизнес 

В 3 пилотни структури ще се реализират 10 комплексни административни услуги, при които необходимите документи за тяхното изпълнение се издават по служебен път, без участието на заявителя. Това предвижда проектът „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса", представен официално от главния секретар на Министерски съвет Росен Желязков. Вече са избрани пилотните администрации, които да приложат услугите.
 
Целта на проекта е предоставянето на качествени услуги на гражданите и бизнеса чрез въвеждането на модерни форми на комплексно административно обслужване. Целевите групи на проекта са държавната администрация на централно, областно и общинско ниво.
 
БТПП, като организация за подпомагане, насърчаване и защита на стопанските интереси на бизнеса, подкрепя проекта и разчита, че ще бъде постигнато видимо подобрение на административното обслужване. Недоброто административно обслужване неизменно присъства сред факторите, които действат негативно на инвеститорите и инвестиционните намерения на фирмите.
 
Проектът се осъществява по линия на Оперотивна програма „Административен капацитет“, а бенефициент на проекта е администрацията на Министерски съвет.

12.02.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад