Назад

Заседание на Национално представителните работодателски организации

 

В БТПП се проведе заседание на Национално представителните работодателски организации за подобряване на сътрудничеството и координацията.
 
Сред разгледаните въпроси бе необходимостта от възстановяване на работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество, както и разширяване на представителството в Управителния съвет на Фонд Условия на труд*.
 
Представителите на АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП взеха решение за председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) да бъде предложена кандидатура с представител на БТПП.
 
 
 
*ФОНД "Условия на труд" е създаден на основание ЗЗБУТ, със задача да финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България по програма приета от Националния съвет по условия на труд. Финансират се проекти с национално, отраслово, браншово и регионално значение.
Средствата във ФОНДА се набират от: Целева ежегодна субсидия от държавния бюджет; Суми от фонд "Обществено осигуряване"; Доброволни вноски, дарения и завещания от български и чуждестранни граждани и от  юридически лица; Лихви по сметката на фонда; Приходи от прояви с благотворителна цел.
 

05.02.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад