Назад

БТПП и Н.Пр.г-жа Шийла Камерер представиха темата Как да правим бизнес с Южна АфрикаПредедателят на БТПП, г-н Цветан Симеонов и Н.Пр.г-жа Шийла Камерер, посланик на Република Южна Африка в България представиха бизнес отношенията между двете страни.  Г-н Молоко Лешаба от Департамента на Южна Африка за търговия и индустрия направи представяне на основните икономически и бизнес условия в африканската страна и отговори на въпроси на представители на българския бизнес.

При откриването  Председателят на БТПП Цветан Симеонов каза, че икономиката на Южна Африка е водеща в целия континент, надява се сегашните поколения да доживеят времето, за което палатата работи,  когато и България да бъде третирана като водеща икономика в нашия регион. Инициативата за представяне възможностите за правене на бизнес с Южна Африка е един ясен пример как дипломацията може да се икономизира, как един посланик като посвещава времето си за развитието на икономическите отношения, се получават добри резултати.

Г-н Симеонов обобщи възможностите за разширяване сътрудничеството в областите туризъм, хранително-вкусова промишленост, военна промишленост, информационни и комуникационни технологии и решения. Радваме се още, че южноафриконското вино намира добър прием на нашия пазар и по принципите на пазарната икономика знаем, че тяхоното присъствие  ще прави нашия винен сектор още по-устойчив. Нетърпелив съм да видя продукти на рибната промишленост на Южна Африка и на българския пазар – каза в заключение г-н Симеонов.

Н.Пр. Шийла Камерер подчерта, че основната й цел като посланик на Южна Африка в България е да се разшири търговията между двете страни и спектъра от стоки, които са обект на тази търговия.

Г-н Молоко Лешаба направи изчерпателна презентация на икономическата среда в Южна Африка. Съгласно представените данни Европа е най-големият търговски партньор на Южна Африка – общо 40 % от търговията на страната е с Европейския континент. Тя отговаря за 26% от икономиката на Африка, 60% от производствените сили са в републиката, както и 50% от производството на енергия. ЮАР е основен източник на преки чуждестранни инвестиции за континента. Страната е много често транзитен пазар, поради удобствата за морски транспорт, които предлага – води, подходящи за плаване през цялата година и съответните морски и пристанищни съоръжения.

Г-н Лешаба направи обзор на инвестиционните възможности, които предлага Южна Африка и представи програми, насърчаващи инвеститорите в секторите: селско стопанство, органични храни, автомобилна индустрия, фармацевтична индустрия, метали и металообработка, туризъм, вятърна енергия.
От 2000 год. между ЮАР и Европейския съюз има споразумение за свободна търговия и търговията на всички стоки с европейски произход е значително улеснена.

Друга причина за престоя на г-н Лешаба в България, освен семинара в БТПП бе и проучването на възможностите за използване на черноморските пристанища за двустранната търговия  между България и Южна Африка. Към момента ако дадена фирма желае да внася вино от Южна Африка, стоката трябва да мине през пристанищата Ротердам или Амстердам. Тоест – няма директни търговски пътища между двете страни.
 

Повече информация на: www.thedti.gov.za

Презентация на Молоко Лешаба 


03.12.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад