Назад

Среща между председателя на БТПП и проф. д-р Иван Владимиров

Проф. д-р Иван Владимиров, председател на Българската асоциация по морско право, посети БТПП по покана на Цветан Симеонов, председател на Палатата. По време на срещата бе обсъден въросът за приетата от Общото събрание на ООН, Конвенция на ООН за договорите за международен превоз на стоки, извършван изцяло или частично по море, наречена съкратено „Ротердамските правила”. Предназначението им е да заменят съществуващите досега три правни режима на международните морски превози и в същото време - представляват правен режим на многовидовите превози, включващи превоз по море. Препоръката на Общото събрание на ООН e - държавите максимално бързо да обсъдят възможностите за ратифициране на Конвенцията. Съществува вероятност Европейският съюз да се присъедини към Ротердамските правила, позовавайки се на текста на чл.88 от тях, посветен на участието на международна регионална икономическа интеграционна организация. С това присъединяване Ротердамските правила ще станат задължителни за държавите-членки, вкл. РБългария и намиращите се под нейна юрисдикция физически и юридически лица. 

Участниците в срещата се обединиха в мнението си, че е необхомимо провеждане на широко обсъждане по темата с участието на представители на корабособствениците, превозвачите и всички други правни субекти, които имат отношение към този въпрос. По време на дискусията да бъде изработена общата българска позиция по темата и представена пред компетентните институции на ЕС, при обсъждането на въпроса за присъединяването му към „Ротердамските правила”.
 
Българската търговско-промишлена палата се ангажира с организирането на дискусията, която да се проведе в края на месец февруари или началото на месец март 2013 г.
 

19.12.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад