Назад

Заседание на Консултативния съвет в областта на формиране на политика при бедствия

Цветан Цветанов - Министър на вътрешните работи и председател на Консултативния съвет откри Второ заседание на Консултативния съвет за подпомагане на Министерски съвет при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия. 

Обсъдиха се принципите за подобряване на сигурността, защита от тероризъм и превенция над риска, както и ефективно управление при бедствия, аварии и катастрофи”. Заседанието продължи с представяне и приемане на годишната работна програма на Консултативния съвет със съответните срокове. 
 
Участващите в заседанието приеха доклада за напредъка по изпълнението на Рамката за действие от Хиого за периода 2011-2013 г.
 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи становища, обсъждани на заседанието на Консултативния съвет: 
 
 

 

 

17.12.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад