Назад

БТПП настоява за повече прозрачност при определяне на цените в енергетикатаОбщественият консултативен съвет към ДКЕВР проведе заседание по въпроси, свързани с образуването на регулираните от ДКЕВР цени с голяма обществена значимост.

Дискутираха се прогнозните цени на природния газ за І–во тримесечие на 2013 г. при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа; цените на електрическа и топлинна енергия в резултат на изменение на прогнозните цени на природния газ за І–во тримесечие на 2013 г.; новите условия по договора за доставка на природен газ, предложен от „Булгаргаз” ЕАД;
 
Позицията на Палатата може да видите ТУК
 

18.12.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад