Назад

Публично представяне на проект на Закон за управление на средствата от ЕС

БТПП взе участие в представянето на проект на Закон за управление на средствата от ЕС. Проектозаконът беше представен от Министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев. В рамките на представянето бяха обсъдени основните моменти от закона и промените, които той регламентира. Законът е отговор на необходимостта от установяване на унифициран и гъвкав подход за управлението на програмите, финансирани със средства от ЕС. Концепцията предвижда обща рамка за ефективна координация на процеса и взаимодействие на всички участници в него за предстоящия програмен период 2014-2020 г.

Присъстваха представители на Народното събрание на Република България, централни и местни власти, представители на социално-икономическите партньори, неправителствени организации.
 
Голяма част от предложенията и предварително представените становища на БТПП, изразяващи исканията на членовете на БТПП, са взети при разработването на този проект. БТПП се надява, че тази практика на сътрудничество ще продължи и в бъдеще.
 
От януари 2013 започва публичното обсъждане на проектозакона, в който се очаква да се включат всички заинтересовани страни. 
 

17.12.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад