Назад

Обсъждане на предложения за усъвършенстване на оперативните програми (2014-2020)В БТПП се проведе кръгла маса за обсъждане на предложенията на представителите на бизнеса и науката по усъвършенстването на ОП „Регионално развитие“, ОП „Околна среда“, Програмата за развитие на селските райони за програмен период 2014-2020 г. на ЕС и по отношение на проекта за нова ОП „Наука и образование“.

Председателят на БТПП представи виждането на Палатата за нова ОП „Наука и образование“. В тази връзка Палатата подготвя становище с основните параметри на това предложение. БТПП настоява за планиране  на средства и за земеделска наука. Това бе изразено през септември в писмо до министър Томислав Дончев и министър Мирослав Найденов, което ще бъде отразено и в обобщеното становище на кръглата маса.

На форума присъства и Емилия Радева – началник-отдел „Иновации“  в министерството на икономиката, енергетиката и туризма, член на Бюрото на Съвета по иновации, която взе отношение във връзка с изграждането на Софийския технопарк, който е включен в оперативна програма „Конкурентноспособност“.

Някои от участващите имаха предложение за 2 технопарка в София.

В рамките на дискусията бяха обсъдени и въпроси относно:
 
как да се опростят процедурите за кандидатстване по посочените оперативни програми; 
възможността търговските банки  да се включат в оценяването на европроектите, подадени от представителите на  за бизнеса, с оглед ускоряване на времето за извършване на оценката им; 
създаване на нова оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” през Програмния период 2014-2020 г.; 
изпълнителната и от законодателната власт да улеснява и подпомага бизнеса, така че българските фирми да произвеждат, респективно и да изнасят стоки с по-висока добавена стойност; да бъдат формулирани петте области, в които да е насочена основната част от финансирането за иновации
създаване у нас на единен държавен орган по наука, иновации и технологии у нас. Евентуално към МС да се структурира Държавна агенция за наука, технологии и иновации и фонд към нея, който да обедини Националния иновационен фонд и Фонд „Научни изследвания”. Към бъдещия единен държавен орган, следва да функционира и Междуведомствен обществено-държавен съвет по наука, технологии и иновации.

С предложения по темите се включиха: Йосиф Аврамов – съпредседател на съвета по иновации при БТПП, проф. Румен Николов – УНБИТ, Деян Иванов-СИСКО България, проф. Методи Теохаров – институт „Пушкаров“, проф. Александър Караманов – БАН, Деница Николова – гл. Директор ГД „Програмиране на регионалното развитие“, Юлия Минева-Милчева – гл.директор на дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“.

В кръглата маса участваха и членове на БТПП от Съвета на БО и Съвета по иновации, представители на бизнеса, дейци на науката – от БАН, Селскостопанска академия, университети, ФТНС.

 

Презентация: Необходимост от нови мерки и на стимули на развитието на балнео, спа и уелнес туризма в България и програмата за развитие на селските райони и в ОП "Регионално развитие"

Презентация: Финансиране от ЕС 2014-2020; Възможности за интелигентен и устойчив растеж

Презентация: Използване на промишлени отпадъци за производство на нови облицовъчни материали

Презентация: Необходимост от оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020"

Становище на БТПП


15.12.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад