Назад

Проект „Sagittarius“ събра партньори в СофияПартньори по проект „Sagittarius“ се срещнаха днес. Участваха представители на 7 държави от Югоизточна Европа: България, Гърция, Италия, Румъния, Словения, Унгария и Хърватия. Откриването направи Цветан Симеонов – председател на БТПП. 

Проектът „Sagittarius” цели да развие културния туризъм чрез подобряване начина на представяне на културно-историческите обекти, да насърчи инвестициите в неразвити културно-исторически обекти, изграждането на туристическа инфраструктура около тях, рекламирането им и пренасочването на туристическите потоци към нови културно-исторически дестинации в Югоизточна Европа.
 
Най-важните дейности по проекта са изработване на „туристически музей на колела“ чрез ползване на иновативни комуникационни технологии, изработване на филм за туристическите обекти  и издаване на справочник с тях.
 
БТПП закупи таблети, които бяха предоставени днес на участниците с цел запознаването им с „виртуалния туристически музей“.
 
При откриването на срещата Цветан Симеонов отбеляза, че БТПП подкрепя предприемачеството в развитието на културно-историческия туризъм чрез проект „Sagittarius”. Той допълни, че Палатата има съществена роля при изпълнение на тези най-важни дейности по проекта, тъй като тя трябва да изработи апликацията за „туристическия музей на колела“.
 
При изпълнението целите на проекта, БТПП залага на насърчаване развитието на туристическото предприемачеството, инвестициите в човешки ресурси и иновации. По този начин проектът има потенциал да допринесе за създаване на нови работни места в областта на туризма и увеличение на конкурентоспособността на туристическия бранш.
 

17.12.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад