Назад

БТПП организира кръгла маса за усвояването на средствата от ЕС

Заради бавната и тежка процедура, фирмите се демотивират да кандидатстват с проекти


Българската търговско–промишлена палата, в сътрудничество със списание „Фондове Програми Проекти” организира на 4 февруари 2010 г. кръгла маса на тема: „Ефективно усвояване на средствата от ЕС – дискусия на гражданското общество”. Повече от 40 заинтересувани от проблематиката – консултанти, журналисти, бенефициенти по европейските програми – взеха участие в дискусията. Модератор на кръглата маса бе Цветан Симеонов, председател на БТПП.

Един от тревожните изводи от кръглата маса стана заключението, че българските компании все повече се демотивират да кандидатстват по европейските проекти. Вина за това има прекалено бавния процес, водещ до получаване на реално европейско финансиране. Например, по ОП „Конкурентоспособност”, която е от най-голямо значение за бизнеса, времето от кандидатстване до изпълнение най-често се бави между една и две години. В днешния динамичен бизнес за срок от две години пазарната картина е вече силно променена и например машините, чието закупуване се финансира, се доставят, когато са вече морално остарели.

Друга причина за демотивацията на фирмите е тежката процедура, обвързана с изпълнението на бюрократични изисквания. Тук далеч не става дума само за изготвяне на проектно предложение, а и за обременителния мониторинг и ред допълнителни ненужни изисквания към бенефициентите. „Идва време, когато ще се молим на фирмите да кандидатстват по програми”, изтъкна г-н Симеонов.

Участниците в кръглата маса се обединиха около становището, че има оперативни програми, усвояването на средствата по които върви с добри темпове – положителен пример дава ОП „Регионално развитие”. В същото време в други оперативни програми процесът на усвояване на практика е „застинал”, което е недопустимо в сегашния кризисен период.

Един от начините за преодоляване на слабостите е към администрацията, отговаряща за европейските фондове, да се приложи същият критерий за оценка на дейността, както към кредитните инспектори в банките – колко финансов ресурс е пласиран към фирмите и гражданите. Някои от участниците в кръглата маса изказаха становището, че отговорността за еврофондовете е необходимо да се концентрира в лице на много висок пост в правителството, например вицепремиер, който да се занимава единствено с това.

Изказванията на кръглата маса ще бъдат внимателно разгледани и систематизирани, с цел изготвяне на нови предложения към изпълнителната власт. Българската търговско – промишлена палата продължава да набира мотивирани становища от бизнеса по въпроса как да се облекчи достъпът на фирмите и гражданите до европейските средства. Всяко едно мнение по този въпрос, което бихте изпратили на адрес bcci@bcci.bg, ще помогне на Палатата да формулира още по-ясно пред правителството какви са вижданията и проблемите на бизнеса в тази сфера.


04.02.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад