Назад

Евроклубът при БТПП навърши 10 години

Учредява се Международен дипломатически търговски клуб, който ще подпомага комуникацията между чуждите инвеститори и българската администрация
На 25 януари 2010 г. в Българската търговско – промишлена палата се състоя поредната сбирка на Евроклуба към палатата. Тя отбелязва десетата годишнина от основаването на Клуба – активен инструмент за интеграцията на България към институциите и ценностите на Европейския съюз, който защитава и подкрепя интересите на българския бизнес на Единния европейски пазар.
Повече от 100 члена на Евроклуба – известни дипломати, политици, журналисти, банкери и предприемачи – отново посетиха БТПП, за да обменят информация и идеи за новите перспективи и предизвикателствата пред България в ЕС.

След приветственото обръщение на Георги Стоев, заместник – председател на БТПП, председателят на Евроклуба Ингрид Шикова направи кратка равносметка за постигнатото през изминалите 10 години и за предстоящите задачи пред Клуба. „Не бих искала да казвам на колко много места в предприсъединителните документи на България бе цитирана дейността на Евроклуба и на БТПП като негов домакин” – лаконично обобщи г-жа Шикова.

В речта си тя на няколко пъти се позова на Сервантес: „Никога недей да просиш за онова, което сам можеш да постигнеш”, заявява големият писател на Испания. Според Ингрид Шикова точно тази е била нагласата в дейността на Евроклуба, особено през първите „присъединителни” години от основаването му.

Днес предизвикателството пред Евроклуба при БТПП, а и пред всички хора в България, е да заговорим за ЕС като за „ние”, а не като за „те”, а по-голямата ни информираност за европейските дела да прерасне и в по-голяма подготвеност, изтъкна Председателят на Клуба. „Да бъдеш подготвен е половин победа” – завърши тя с друга мисъл на Сервантес. Както е известно, на 1 януари 2010 г. Испания пое от Швеция ротационното председателство на Европейския съюз.

Посланикът на Кралство Испания Н.Пр. Хорхе Фуентес Монсонис – Вилайонга представи приоритетите в програмата на Испанското председателство на ЕС, като обърна специално внимание на икономическата сфера. Испания е наясно с аспирациите на България за влизане в еврозоната и в Шенгенската зона, посочи посланикът, като изяви надежда, че именно при Испанското председателство на ЕС тези процеси ще стартират официално. Според испанския дипломат, вероятните срокове да се осъществи това са 2013 г. за приемане в еврозоната и по-рано, още през 2011 г., за включване в Шенгенската зона.

Председателят на Българо – испанския бизнес съвет Димитър Пампулов направи презентация по дейността на Съвета, който вече шест години работи за насърчаване на българо – испанските търговско – икономически отношения. Г-н Пампулов изказа надеждата, че заедно с председателството на Испания в ЕС дейността на Българо – испанския бизнес съвет ще получи допълнителен стимул.

На юбилейната среща на Евроклуба бе представена и една нова инициатива: предстоящото учредяване на Международен дипломатически търговски клуб (МТДК). Координаторът на проекта за България, Юрай Мелиорис, търговски съветник на Посолството на Чешката република у нас, публично обяви новината и разясни целите и бъдеща мисия МТДК.

Новият международен дипломатически търговски клуб ще запознава чуждестранните дипломати с икономическия потенциал на България и отделните й региони и ще информира за външнотърговската политика на страната. „Планираме да засилим и подпомагаме комуникацията между чуждестранните инвеститори и българската администрация”, заяви г-н Мелиорис. Право на членство в този клуба ще имат икономическите съветници и дипломати, акредитирани в страната. Представителите на международни търговски компании ще могат да участват като асоциирани членове.

Евроклубът към БТПП е създаден по инициатива на Евро Инфо Център София на 10.02.2000 г. с финансовата помощ на Европейската комисия. През ноември 2003 г. по препоръка на Министерството на външните работи Евроклубът стана член на международната мрежа на Европейските клубове, като дейността му се осъществява с финансова подкрепа от УниКредит Булбанк.


25.01.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад