Назад

Разширяване на търговията с Мексико обсъдиха в БТПП

Световната икономическа криза налага активно да се търсят нови пазари


На 27 януари 2010 г. председателят на Българската търговско – промишлена палата Цветан Симеонов се срещна с Н. Пр. Педро Гонзалес Рубио, посланик на Република Мексико в Будапеща, който е акредитиран и за България. Тема на разговора бе възможността да се развие потенциала на търговско – икономическите отношения между двете държави.

Въпреки голямата географска отдалеченост и различния мащаб (Мексико е в групата Г20 на най-големите световни икономики), икономическото развитие на двете държави сочи много общи черти, бе изтъкнато по време на разговора. Кризата в САЩ се отрази много сериозно на мексиканската икономика, тъй като 80% от международния й стокообмен е със северния й съсед. По същия начин, икономиката на България понесе сериозни щети заради рецесията в ЕС, тъй като близо 2/3 от външната ни търговия е насочена към единния европейски пазар.

Мексиканският посланик и председателят на БТПП се обединиха около идеята, че Мексико и България представляват интерес един за друг като нови пазари, развитието на чиито възможности може да минимизира щетите от стагнацията на традиционните им експортни пазари.

В момента се осъществява размяна на стоки и информация между България и Мексико, като стокообменът за 2008 г. достига 45 млн. долара. Но наблюденията показват, че износът и вносът се осъществяват чрез трети страни и множество посредници, което съществено намалява нормата на печалба за производителите. По-добри условия за внос – износ българските фирми ще получат, ако потърсят съдействието на Мексиканския съвет за външна търговия, чрез БТПП или посолството на Мексико в Будапеща. От посолството може да се получи списък с мексикански фирми, които биха искали да разширят дейността си в Европа.

В тази насока, икономическата дипломация на Мексико вече проявява интерес за създаване на дистрибуторски център в някое от Черноморските пристанища. За популяризиране на мексиканската продукция в Югоизточна Европа се проучват също така и възможностите, които дава Международният Пловдивски панаир. Н.Пр. Гонзалес и г-н Симеонов се споразумяха да организират в скоро време акция в Мексико за привличане на инвеститори в България, а в България – семинар „Как да инвестираме в Мексико”.

В периода януари – юни 2009 г. българският износ за Мексико е включвал главно антибиотици, смески за храна на животни, суров тютюн, интегрални схеми, ламарини и листове от алуминий. От българската експортна листа за този период липсват маслодайните семена и необработеното олово, които година по-рано са формирали над 1/3 от българския износ. От Мексико България внася електрически апарати за жична телефония, стъклен амбалаж, пътнически автомобили и др.

Перспективни стоки от България, които биха намерили реализация на мексиканския пазар, са селскостопански машини и прикачен инвентар, линии за преработка на плодове и зеленчуци, линии за производство на кисело мляко и млечни продукти, хладилни инсталации, електрокари, български вина и други продукти на хранително – вкусовата промишленост.
27.01.2010 г.
Назад