Назад

Сигнали за щети, претърпени от блокадата на българо-гръцката граница

Във връзка с блокадата на южната ни граница с Гърция и в съотвествие с постъпили искания на фирми за отразяване на тези пречки в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма е сформиран Кризисен щаб за оценка на загубите претърпени от производствени предприятия, търговски и туристически фирми .

В него участват експерти от три министерства - Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на земеделието и храните и на транспорта, информационните технологии и съобщенията .

Щабът ще бъде ръководен от зам.министрите от трите ведомства Иво Маринов, Георги Костов и   Камен Кичев.

Отправяме молба към всички фирми, които са засегнати от блокадата да изпратят информация на открития в МИЕТ горещ телефон 0800 15 665 и е- mail: hotline@mee.government.bg.

Подадените сигнали и данните до Кризисния щаб ще влязат в цялостната справка, която ще бъде предадена на европейските институции за търсене на обезщетение и компенсиране на загубите.


20.01.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад