Назад

Набиране на предложения от фирми да им бъдат доставяни стоки по линия на японска помощ

Българска търговско-промишлена палата информира, че на Интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма / www.mee.government.bg /, е публикувана обява, с която български фирми са поканени в тридесетдневен срок да представят в МИЕТ предложения да им бъдат доставяни стоки с японски средства по линия на българо-японско споразумение.

Класираната фирма/фирми ще заплаща само стойността на стоката, опаковката и разходите по натоварването на превозното средство, като внасяните стоки са освободени от митни сборове, данъци, такси и налози, с изключение на акцизи.

Стоките, с които може да се участва в схемата за усвояване на помощта от правителството на Япония са изброени в Списъка от допустими продукти


26.01.2010 г.
Назад