Назад

Справедливост и равнопоставеност поискаха от ГОРД на среща в БТПП 

По предложение на г-н Слави Бинев, председател на Гражданско Обединение за Реална Демокрация(ГОРД) се проведе среща с председателя на БТПП г-н Цветан Симеонов. В срещата участва и г-жа Полина Карастоянова.


Г-н Бинев изтъкна, че желае да покаже уважението си към бизнеса от където идвал и представи накратко ГОРД като формация с политическа насоченост, която  обединява политически партии, граждански сдружения и личности.

Според него концепцията на ГОРД се представя, като консервативен съюз, който държи на рационалността. Разчита на справедливост в бизнеса и равнопоставеност между икономическите обекти. За лидера на ГОРД в политиката следва да влизат успели в бизнес начинанията си личности, а не политиката да се превръща в средство за икономически облаги. 


Председателят на БТПП представи Насоките за дейността на БТПП за периода 2009-2014, като посочи че в своята дейност БТПП се ръководи именно от тези насоки. 

Също така г-н Симеонов отчете факта, че контрола за спазване на законодателството от клиентелиски ограничения следва да бъде насочен към фирмите от „сивия” и черния сектор, а не към тези от „светлия сектор”, които спазват данъчното и осигурително законодателство. Въпреки това неоправдано се осъществява свръхконтрол върху прозрачните фирми. Председателят на БТПП спомена удовлетворението на палатата, че е възприето предложението данъчното облагане да е на сравнително ниско равнище, но въпреки това инвестиците от други държави са ограничени.Това е така поради административната тежест и корупция, както показват последните проучвания мнението на фирмите.


В края на срещата г-н Симеонов спомена че БТПП е открита институция и ГОРД винаги може да се обръща към нея за предложения и становища по всички въпроси, по които палататa е компетентна.

26.06.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад