Назад

Заседание Съвета на председателите на единната система на Българската търговско-промишлена палата и регионалните палати (камари)

 

Решението на Конституциония съд, което призна на БТПП правото да продължи да представлява интересите на 52 000 свои члена в Националния съвет за тристранно сътрудничество беше една от темите на проведеното заседание Съвета на председателите на единната система на Българската търговско-промишлена палата и регионалните палати (камари). Акцентът беше поставен на ролята на Палатата в регионите.Представени бяха новите възможности за съдействие на българския бизнес чрез платформата за електронна търговия Екомгрид, където вече има регистрирани 10194 организации. Платформата, на която БТПП е партньор дава възможност на фирмите да бъдат независими от каквито и да било посредници и им дава директен достъп до крайния клиент. Системата има вградени уникални възможности за фирмите, включително въвеждане на кодовете GS1-GPC, стена за обмен на бизнесинформация и възможности за работа в бизнесобщност.Заседанието на Съвета на председателите на БТПП обсъди възможностите за достъп до кредитиране особено в областта на предприемачеството. Коментирани бяха стъпките, които следват след Национално споразумение „Първа работа" подписано с Правителството и социалните партньори. Документът е в изпълнение на Националната инициатива "Работа за младите хора в България" 2012 - 2013 г.
Разисквани бяха въпросите за ефективното усвояване на средства по Европейски програми за подкрепа на регионалното сътрудничество. Конкретно бяха обсъдени Дунавската стратегия, възможностите но Черномосктото икономическо сътрудничество, трансграничното бизнес-сътрудничество и обичайното споделяне на опит в добри бизнес-практики.
На основата на споразумението за сътрудничество с Райфайзенбанк бяха представени продукти и инструменти насочени към малките и средни предприятия.

25.06.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад