Назад

Предложения за електронни платформи по европейски изисквания и стандарти обсъдиха в БТПП 

В Българска търговско-промишлена палата се проведе среща между Никола Христов, Председател на Българска асоциация на корабните брокери и агенти (БАКБА) и г- н Цветан Симеонов, Председател на БТПП. 

На срещата бяха обсъдени възможности за допълнение на „Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване”, като се включат унифицирани предложения за електронни платформи, съгласно европейски изисквания и стандарти.


Беше коментирано, участие на БТПП на конференция организирана от БАКБА, която ще се проведе на 16-17.07.2012г. в Гранд хотел София. Беше обсъдена възможност за създаване на Национален Съвет за улеснение на търговия и транспорт с участие на държавата. 

25.06.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад