Назад

Нов тласък на туризма в Югоизточна Европа

 

В периода 14-17 юни 2012 г. Българската търговско-промишлена палата участвува в работната среща на партньорите по проект   „SAGITTARIUS” във Венеция – Италия. Проектът се реализира по програма Югоизточна Европа и включва 19 организации от 8 страни. Основната цел е да се промотира развитието на туризма чрез използване на културното наследство.

Партньорите по проекта обсъдиха въпросите по създаването на рекламен филм на проекта, които да представи участващите страни от Югоизточна Европа като атрактивни туристически дестинации и предстоящото провеждане на „изложба на колела” в България, Гърция и Италия.

Проектът бе  избран като „добра практика”  от Техническия съвет на Програмата, по отношение на иновативните подходи за промотирането на културното наследство в Югоизточна Европа. Партньорският екип подготвя филм за проекта, които ще бъде демонстриран на 28 юни т.г. в Болоня по време на годишната конференция на Програмата.

Българската търговско-промишлена палата е координатор на съществени за проекта дейности като окончателното оформяне и озвучаване на  филма,  изработването на концепцията, осигуряване на материалите и организиране на първата „изложба на колела” в София през м. септември 2013 г.


Към проекта , като асоцииран член ще се включи и Агенцията за развитие на София, което ще бъде от съществено значение както за проекта така също и за София.


По време на срещата във Венеция, партньорите се запознаха и с опита на Италия, свързан с управлението на културното наследство и неговото значение за развитието на туризма. Не случайно  Венеция беше избрана като историческа забележителност, за запознаване с начина на управление на историческото наследство. Дори  и тогава когато историческите паметници са уникални и нямат голяма нужда от реклама и промоция, и в тези случаи се налага да се преодолееят някои негативи от прекалената популярност на забележителностите като замърсяване, ерозия, голям брой краткотрайни посетители, круизни посетители и др.

Повече инормация за „SAGITTARIUS”,  може да научите  на  уеб сайта на проекта:
 http://www.see-tcp-project-sagittarius.eu/index.php/bg  и също в БТПП, на тел. (02) 8117598, Дирекция”Европейска интеграция и проекти”.


Проектът има вече разработен  и QR (quick response) код,  който също можете  да  намерите на  сайта.

20.06.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад