Назад

БТПП участва в заседание на Икономическата комисия на ООН за Европа посветена на международната търговия 
Заместник председателят на БТПП Георги Стоев и заместник председателката на ТПП Враца Илияна Филипова, участват в Петата среща на комитета по търговия на ООН за Европа посветена на стимулиране на икономиките в преход.

Сесията се провежда в Женева и се фокусира върху условията за достъп до пазара, пред които са изправени компаниите, опериращи  и опитващи да установят  търговски  отношения с икономиките в преход. 


Отдаваме голямо значение нa подобряването на условията и приемане на общи стандарти за преодоляване на предизвикателствата, пред които сa изправени тези държави особено, особено проблемите, произтичащи от процедурите за износ  и внос, документооборот  и осигуряване на качеството – каза г-н Стоев.

Г-жа Филипова от Врачанската търговска палата участва в дискусия за формулиране на икономически препоръки за Казахстан.


Г-н Стоев, който е и заместник председател на Бюрото на Комитетта по търговия към ООН продължава участието си в заседанията на Бюрото в Женева.  


Сесиите са структурирани така, че обменът на мнения и предложения, произтичащи от дискусии,  да служат като  основа за програмата за работа на Комитета пo търговия и  помощните му структури.

Още една тема, която ще формира фокуса на дискусиите е по „Възможноста за проследяване в подкрепа на ефективни, безопасни и сигурни доставки  в глобалните вериги ". 
Отделна дискусия ще се съсредоточи върху "зелената" икономика в региона.

19.06.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад