Назад

Среща на Председателя на БТПП г-н Цветан Симеонов и Н.Пр.г-н Джеймс Уорлик, Посланик на САЩ

Продължава съществуващото традиционно добро партньорско сътрудничество между БТПП и Посолството на САЩ в София

Състоянието и перспективите за разширяване на българо-американските икономически и търговски отношения и важният за бизнеса въпрос за преодоляване на отрицателните резултати от световната икономическа и финансова криза, бяха разисквани от председателя на БТПП Цветан Симеонов и Н.Пр.г-н Джеймс Уорлик, Посланик на САЩ в Р.България, който гостува за първи път в БТПП.
Г-н Симеонов изтъкна необходимостта от привличане на повече американски инвестиции на българския пазар, особено във високите технологии, популяризиране на възможностите за правене на бизнес в България чрез засилена рекламна кампания, повишаване на компетентността и практическите умения на заетите, модернизиране на инфраструктурата и др. с цел повишаване на конкурентоспособността на българските фирми.
Г-н Уорлик потвърди своята увереност в продължаването на съществуващото традиционно добро партньорско сътрудничество между БТПП и Посолството на САЩ в София с цел информиране на бизнеса за организиране на делегации в двете страни, посещение на съвместни панаири и търговски изложения, постоянен обмен на икономическа и бизнес информация.
Поставен бе акцент за активизиране на дейността на смесения Българо-американски търговски и икономически съвет (БАТИС) и подготовката за посещение  на делегация, организирана от Палатата през м.октомври в Кливланд и Чикаго, САЩ.

Г-н Симеонов и председателят на Арбитражния съд при БТПП д-р Силви Чернев представиха на посланик Уорлик и неговите съветници работата и новите моменти в дейността на съда. Демонстрирана беше новата електронна система за работа по делата в Арбитражния съд, която дава възможност за дистанционен достъп до материалите по делата на оторизираните лица : страни и вещи лица и което ще позволи за още по-бързото решаване на делата.

23.09.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад