Назад

Набиране на участници за включване в мрежата „PLATO”

От началото на 2010 г. Българската търговско-промишлена палата изпълнява проект „PLATO”, съвместно с партньори от Белгия, Румъния и Сърбия. Целта на проекта е да подпомогне развитието на менажерските умения на ръководителите на малки и средни предприятия (МСП) и да допринесе за интернационализация на тяхната дейност.

Понастоящем се цели сформирането на „PLATO” група от МСП в България, като за участие в групата ще бъдат привлечени собственици, управители или лица с ръководни позиции в МСП, от различни браншове, които да отговарят на определени критерии (лидерски умения, комуникативност, професионализъм, добро владеене на английски език). Същите ще имат възможността да развият потенциала на фирмите си като си сътрудничат, обменят опит и споделят добри практики относно управлението и изграждането на стратегически планове за развитието на своя бизнес и контакти.

Ръководителите на компаниите от българска страна ще имат възможност да участват в различни обучения и бизнес форуми в Белгия, България, Сърбия и Румъния, които ще имат за цел да подобрят деловите връзки, междуфирменото сътрудничество, дейността на предприятията в рамките на трансграничната и международна търговия. В последствие ще бъде разработена електронна платформа на проекта, като участниците от различните МСП ще могат да споделят информация и да популяризират тяхната дейност. От проекта се осигуряват разходите по обученията и частично разходите по пребиваване при участие в задгранични инициативи.

Желаещите да участват могат да попълнят приложената регистрационна форма и да я изпратят на e-mail projects1@bcci.bg в срок до 30.09.2010 г.

За допълнителна информация: Атанас Найденов, Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти” на БТПП, тел.: 02/8117553, e-mail: projects1@bcci.bg.

Предварително Ви благодарим за проявения интерес!


ПОКАНА
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА


14.09.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад