Назад

Поздравително писмо по повод 125 годишния юбилей на видния български индустриалец д-р Никола Чилов 
ДО
КМЕТСТВО НА СЕЛО СЛАВЕИНО
ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ ЗА ЧЕСТВАНЕ НА 125 ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА ВИДНИЯ БЪЛГАРСКИ ИНДУСТРИАЛЕЦ
Д-Р НИКОЛА ЧИЛОВ
ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ 1883” с. СЛАВЕИНО
РОДСТВЕНИЦИТЕ НА Д-Р НИКОЛА ЧИЛОВ
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 
Позволете от името на най-голямата организация на деловите среди в България, която наскоро отбеляза своята 115-годишнина - Българска търговско промишлена палата (БТПП) да се присъединя към честването на видния родопчанин, един от светлите примери на българското предприемачество и родолюбие.
 
Сега, когато българският бизнес и работодателите продължават да се питат, кога ще свърши икономическата криза и кога ще започне отново стопански растеж, е много показателна една реплика казана за д-р ЧИЛОВ, от друг виден предприемач – банкера Буров:
 
Защо няма лоша година и лоши печалби за Стоян С. Тевекелиев, за д-р Никола Чилов или за жена му Мара Чилова. По петдесет милиона на година печелят чиста печалба. В България, в бедна, малка, гладна България. Правят сапун, олио, кюспе, консерви, плодове, зеленчуци и парата вали.
           
Този цитат ни дава отговорите на въпросите, които сто години по-късно отново са в сила. Примерът на д-р Чилов и неговите родственици, трябва да бъде известен на новите български предприемачи, в които отново трябва да се прероди духът на успелият родопчанин.
 
Нуждата и днес да бъде познаван и следван примера на първите български индустриалци с европейско измерение, ще ни позволи да продължаваме да подреждаме държавата си по-добре и с повече ентусиазъм.
 
 
София, 4 септември 2010 г.
 
Цветан Симеонов

04.09.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад