Назад

БТПП и Дебтнет АД подписаха договор за подпомагане на предприемачите за своевременно събиране на техни звеманияБТПП и Дебтнет АД подписаха договор за подпомагане на предприемачите за своевременно събиране на техни вземания и за намаляване на междуфирмената задлъжнялост.В момента в регистрите на Дебтнет има информация за над 12 000 длъжници. Като общата сума на регистрираните задължения надхвърля 9.5 милиарда лева.

Целта е членовете на БТПП да получат възможност за безплатно регистриране на техни длъжници и търсене на преференциални цени в регистрите на задълженията – обясни при подписването председателят на БТПП Цветан Симеонов. Услугата ще бъде предоставена чрез служителите на палатата в София и в РТПП/К след като бъдат проведени регионални обучения за възможностите на системата.

Моделът на действие на системата е взаимстван от Debitor Register Дания обясни Владимир Георгиев , който е изпълнителен директор на Дебтнет АД.
08.09.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад