Назад

Приложни курсове по финанси и мениджмънтза обучение на предприемачи и специалисти в Латвия, Литва и България

Програма: Леонардо да Винчи( 2008-1-LV1-LEO05-00127)Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и университета в Литва „Vytautas Magnus” организираха презентация по проект “Разработване и одобрение на приложни курсове по финанси и мениджмънт за обучение на предприемачи и специалисти в Латвия, Литва и България”, която  се състоя на 14 септември, 2010г. в зала „Б”, сградата на БТПП, ул. Искър 9, София от 10.00 часа. Партньори по проекта са: Българска търговско-промишлена палата (БТПП); Конфедерация на работодателите на Латвия; Латвийски университет; Университет за приложни науки HAAGA-HELIA (Финландия); Университет Vytautas Magnus (Литва); Институт за професионални финансови мениджъри (Великобритания).

Експерти от факултета по икономика и финанси към литовския университет представиха три последователни курса на тема  „Инструменти и модели за бизнес финансиране; Финансови пазари; Инвестиционен анализ и мениджмънт на портфолио. Лекциите бяха предназначени за студенти, предприемачи, финансови и бизнес представители, които получиха допълнителни познания в областта на гореспоменатите теми.
 
Пълният комплект от лекционни курсове ще бъде качен на официалния сайт на БТПП на български и английски език в секция проекти. След приключването на проекта Палатата ще има за цел да разпространи разработените курсове и да ги предостави на заинтересованите страни, благодарение на което те ще разполагат с най-актуалната информация, данни и указания по финанси и мениджмънт, обхванати  в приложните курсове.


14.09.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад