Назад

БТПП представи на пресконференция проучване, проведено през месец август сред членовете на палатата.БТПП представи на пресконференция проучване, проведено през месец август сред членовете на палатата. Резултатите от отговорите на въпросника на БТПП показват, че най-голям проблем за фирмите са липсата на връзка между съществуващите публични регистри, отсъствието на обслужване на едно гише и неспазване на сроковете за административно обслужване.

60 на сто от анкетираните са поискали създаването на единни и свързани помежду си централизирани информационни системи. Половината от запитаните  искат прекратяване на практиката на нетърсене на отговорност за неточно изпълнение или за неизпълнение на задължения от страна на държавната и общинските администрации. За 38 процента проблем е невъзможността за административно обслужване по интернет. Както при подобно проучване на БТПП през 2006 г., така и тази година фирмите са посочили като проблем отсъствието на прозрачност в работата на държавната и общинската администрация при провеждането на процедурите и възлагането на обществени поръчки, концесии и др.

Към резултатите от анкетата БТПП престави  някои от най-ярките коментари на фирмите, свързани с техен опит от работа с администрацията. Най-честото оплакване е, че за издаването на документ, който на практика се принтира директно от компютъра, трябва да се чака с дни. "Добър пример е и данъчна служба Връбница: за да получим данъчна оценка се попълва декларация за земята, но тя пък се заверява в общината - на друг адрес и отнема 14 дни. От там пък ни връщат, защото бланките се взимат от дан. служба. Въпреки че има експресна данъчна оценка, няма експресна заверка на декларацията за земята. За тази заверка пък трябва скица - Заверка на скица - 14 дни, но служителката е в отпуска, така че да отидем след месец", разказва потърпевш.

И още: "При днешните технологии е възможно издаване на документ в рамките на 5 минути - например чл.87 наличие или липса на задължения. Вместо това се налага да чакаме 7 дни. Това е и повод за корупция. Нямам против да заплатя по-висока такса за експресната процедура. Такава трябва да има за всеки документ. Ходим и се молим на служителите от данъчна служба като просяци или с подаръци в пликчета. Има и много отзивчиви, но не може да се разчита".

"От друга стана липсата на сериозен механизъм за оценка на работата на служителите, респ. "връзване" на заплащането с конкретните резултати са нещо, което Кабинетът трабва да разреши в спешен порядък. Значението на системи за обратна връзка, като тази в община Търговище (награда на Европейския институт за публична администрация), е пренебрегнато, а именно те са "ключът" към реорганизация с отчитане на фактора Потребител".

Повечето коментари получени по запитването на търговската палата са гневни и неприемащи за нормално в 21-ви век администрацията да работи така, както допреди 20 години:

  • разкарване за купища документи, които може да бъдат изпратени междуинституционално за секунди по електронен път;
  • искането на хартиени копия на десетки документи, чиято целесъобразност не е изяснена, но се налага заради правилници,
  • наредби и други нормативни документи.

08.09.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад