Назад

Търговските палати на България и Словения ще укрепват сътрудничеството си с нови инициативи

 
Отлично е сътрудничеството между БТПП и Словенската търговско-промишлена палата. За добрите резултати говорят и данните за двустранната търговия, които са огледало на съвместните инициативи. Това сподели Н. Пр. Даря Баудаж Курет, посланик на Словения, на среща с председателя на БТПП Цветан Симеонов. 

Посланик Курет бе информирана за очакванията на българския бизнес за икономическата среда през следващата година - ръст на износа, по-малко инвестиции, умерен растеж на икономиката и заетостта. Те са резултат от проучване на Европалати, в което традиционно участва и БТПП.

Степента на използването на европейски средства и перспективите за ефективно партньорство при тяхното усвояване бяха също тема на разговора. Изказано бе общото виждане, че в момента това са единствените свежи пари и трябва да се оползотворяват пълноценно от бизнеса. Дискутирани бяха и възможностите за сътрудничество и допълнително финансиране в рамките на Дунавската стратегия. Словения е страна координатор по темата транспорт в рамките на стратегията.
По време на срещата бе договорено да продължат и през следващата година добрите практики при обмен на информация и организиране на съвместни събития. Отбелязани бяха положителните резултати от проведения през юни т.г. в Словения бизнес форум с участието на президентите на двете страни – сериозна логистика на усилията за активизиране на сътрудничеството. Огромен интерес имаха и двустранните срещи през април т.г. в София на фирми от областта на информационните технологии. Тези примери са база за нови инициативи и надграждане на постигнатото.

БТПП изрази готовност да приеме бизнес делегация от Словенската търговско-промишлена палата. Деловите среди ще бъдат информиране своевременно за подробности за  визитата.  

16.12.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад