Назад

На кръгла маса беше учреден ДИСКУСИОНЕН КЛУБ при БТПП за мерки срещу сивата икономика

 
Защо дискусионен клуб?

Беата Папазова – ръководител на проекта :
Причините са четири и са равнопоставени независимо че трябва да ги изброя последователно. Преди всичко сме наясно, че преди да се промени обществената нагласа към появите на сивия сектор няма да успеем да отбележим никакви успехи в тази област. Общоизвестен е фактът, че обществото неглижира този проблем и проявява толерантност към тези прояви, особено когато се касае за трудовоправни осигурителни отношения. Смятаме, че за това трябва да се води широк дебат на различни нива, да се провеждат разговори,  дискусии, да се обменят мнения, за да може да се промени тази обществена нагласа.

Втората причина е, че участието в един дискусионен клуб осигурява една трайна съпричастност към членовете на този клуб. Ние възнамеряваме редовно да провеждаме кръгли маси и събития, да споделяме негативни, както и добри практики, което е още по-положително и всеки един от нас, пък и бъдещите членове, защото членстнвото в този клуб е открито ще може да даде своя принос за решаването на проблема.

Третата причина е, че БТПП има един наистина положителен опит, „добра практика“ в създаването на такъв тип структури. Преди повече от 10 години БТПП учреди Евроклуба към Палатата. Още 2002 г. той влезе в доклада на Еврокомисията като най-добра национална практика и до ден днешен е един работещ инструмент за обмен на информации, идеи по отношение на европейски политики, влиянието на членството в ЕС върху България, върху икономическото й развитие и въобще по европейски въпроси. Надяваме се с този дискусионен клуб да запазим започнатата традиция и той също да се превърне в работещ инструмент в бъдеще.

И четвъртата причина е, че този дискусионен клуб за нас е един инструмент за устойчивост на проекта. Защото смятаме и за в бъдеще, след приключване на проекта, проблемите да продължават да се дискутират. Разбира се, ако на 31-ви декември вече сивият сектор престане да бъде елемент от нашия обществено-политически живот, тогава колегите ми и аз с голяма радост ще преориентираме дискусиите в някоя друга посока.

15.12.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад