Назад

Българо-испански бизнес съвет при БТПП

 
На 15 декември 2011г. в Българската търговско-промишлена палата се проведе годишната среща на членовете и ръководството на Българо-испанския бизнес съвет.
Председателят на БТПП Цветан Симеонов откри срещата, подчертавайки доброто сътрудничество между Българо-испанския бизнес съвет и търговска служба на Посолство на Кралство Испания. Г-жа Ева Поведано, търговско-икономически съветник в търговска служба на Посолството на Кралство Испания очерта политическата и икономическата обстановка в Испания, възможностите за двустранно сътрудничество и любезно отговори на въпросите на членовете на Съвета.  
Г-н Димитър Пампулов, председател на БИБС отбеляза, че подписаното споразумение между БТПП и Испано - българската камара на търговията, индустрията  и туризма ще допринесе за полезни бизнес контакти и съвместни инициативи. Адвокат Петър Илиев, управляващ съдружник в „Илиев и партньори” предложи да бъде изготвен юридически наръчник за испанските инвеститори. 
По време на срещата бе представен и новият Секретар на Българо-испанския бизнес съвет г-ца Калина Трендафилова, експерт в Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации” на БТПП. 

15.12.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад