Назад

Правителството направи необходимото, за да остави без представителство малкия и средния бизнес в НСТС 
Повече от ясно е, че гласуваният днес на второ четене текст за промени в Кодекса на труда, с които се въвеждат критерии за национално представителните работодателски организации, е насочен само към една организация – това е Българската търговско-промишлена палата. Жалко е, че една партия, която претендира да бъде демократична в унисон със съвременните изисквания, приема такива текстове. Достатъчно доказателства дадохме на всички депутати, че прокарваната промяна в Кодекса на труда не отговаря на съвременните изисквания.
Рано или късно тези текстове ще бъдат премахнати от българското законодателство, защото те са в пълно противоречие с международната практика и с вижданията на международните организации, които действат в сферата на защита на работодателските отношения. 
Какво следва оттук нататък? Ние сме задължени от нашите органи да приложим всички средства за защита на интересите на Палатата. Това означава във вътрешен план да проучим и използваме всички възможности, а във външен план да доведем до знанието на международните организации това нарушение на няколко акта, по които България е страна, в това число осигуряване правото на сдружаване.
Какво предстои? Разбира се, че има като вариант възможност БТПП да се откаже от вменените й от държавата дейности, но аз мисля, че за нас най-важното е да обслужваме нашите членове, като им даваме възможности да работят по-добре в кризата, да се справят по-добре с ежедневните проблеми, нашата икономика да върви напред. Що се отнася до защитата на интересите на тези членове не бива да забравяме, че първо Националният съвет за тристранно сътрудничество е само един консултативен орган, едно от многото места, където ние може да изкажем нашето мнение. Второ, не бива да забравяме, че НСТС много често се превръща само в място за изслушване, и сега продължава да бъде така, но не и за следване на логичните предложения на организациите, които участват в него. Неслучайно и синдикатите напуснаха този орган. Всичко това е отражение на една недемократична политика по отношение на тристранния диалог. 

Каквито и закони да се променят в една държава, БТПП няма да стане с по-малко членове. Тя продължава да бъде организацията с 52 000 членове. Каквито и специални концесии да се дават на други организации, претендиращи да са защитници на работодателите, това няма да може да увеличи съществено техния членски състав, още по-малко да стигне мащабите на това, което БТПП има като представителство. Ние имаме нашите канали за защита на интересите на малкия и средния бизнес, дали чрез Тристранния съвет,  чрез медии, интернет или международни партньори, ние ще продължаваме да вършим своята работа. Жалко е, че малките и средните фирми ще бъдат без представителство в НСТС, въпреки постоянните  декларации от страна на правителството, че е загрижено за тях.

15.12.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад