Назад

БТПП оценява намаляването на административната тежест за бизнеса, но очаква освен за МИЕТ това да стане политика на всички държавни институции
Усилията на МИЕТ да промени към намаляване административната тежест за бизнеса имат нашата пълна подкрепа, но трябва по-активно да се работи и в останалите ведомства – това каза председателят на БТПП Цветан Сименов, който участва  в представяне на проект за  „Политиката за намаляване на административната тежест за бизнеса на европейско и национално ниво“.
Изследването констатира над 1300 режима за информиране, които са задължителни за бизнеса, от тях около 450 режима подлежат на промяна, но трябва да се дава ясна финансова оценка какво е означавало за бизнеса всяко такова  облекчение. Все пак цифрите показват доста голяма разлика което означава, че трябва да се работи по-ефективно. Новото изследване показва, че нормативите изискват от бизнеса 918 задължения за представяне на информация пред администрацията, които му струват 2.7 млрд. лв.
 
Най-големи затруднения създават данъчните закони.
Ние от БТПП оставаме с впечатление, че от всички държавни институции МИЕТ работи най-ефективно, затова в МС трябва също да заработят, за да стане това облекчение на бизнеса приоритет на всички министерства, а не само на едно.
Другото, което ни прави впечятление, е че на малко места се прави същинска предварителна оценка на въздействието преди да се пишат нови процедури и режими.  Затова продължаваме само да отчитаме колко режима са били въведени, колко струват на бизнеса и дали си струва да остават. Предварителната оценка е важна, защото предоставя възможност за степенуване по важност на приоритетните цели.
За нас е важен и начинът  на оценяване на методогията да е обективен да е изключен до голяма степен субективния момент. Защото е важно да се оцени и времето като-разход за представителите на бизнеса.12.12.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад