Назад

БТПП и Търговската палата на Таджикистан подписаха споразумение за сътрудничествоБългарската търговско-промишлена палата и Търговско-промишлената палата на Република Таджикистан подписаха на 15 декември споразумение за сътрудничество. Председателят на БТПП Цветан Симеонов и представителят на ТПП на Таджикистан за нашата страна - Хушвахт Рахмихудоев, договориха сътрудничеството между двете палати да започне с активен обмен на информация в областта на търговията, инвестициите, туризма и другите стопански области.

Г-н Рахмихудоев отбеляза, че Таджикистан разполага със значителни водни ресурси. 93% от територията на страната се заемат от високите планински хребети на Памир и Алтай. Средноазиатската република отделя голямо внимание на хидроенергетиката и търси инвеститори за вече подготвени проекти за изграждане на водни електрически централи.

Освен традиционните стокови позиции, нашата страна би могла да разшири износа в Таджикистан на редица нови стоки. Има интерес към български вина, оборудване и технологии за преработка на плодове и зеленчуци. Български фирми биха могли да участват и в инвестиционни проекти за изграждане на предприятия за преработка на плодове и зеленчуци.

15.12.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад