Назад

Експортните пазари – източник на оптимизъм за Европа

 
Европалати (Асоциация на европейските търговско-промишлени палати) за 19-та поредна година проведе изследване „Европейски икономически преглед 2012 – Еurochambres economic survey 2012” сред 70 000 фирми в Европа. В България единствено БТПП проучва мнението на бизнеса и за 13-ти път страната ни участва в тази инициатива. През октомври т.г. БТПП проучи мнението на 586 фирми, членове на Палатата, от които 371 (63%) са в промишлеността и 215 (37%) в сферата на услугите.
На пресконференция председателят на БТПП Цветан Симеонов представи проучването с акцент резултатите за България. „Перспективите в България за 2012 г. са предимно положителни и попадаме сред първите страни по оптимизъм в различните индикатори”, подчерта Симеонов. 

Бизнес климат
Предимно оптимистичните очаквания на българските фирми за бизнес климата през 2012 г. ни поставят на първо място сред останалите държави. След нас са Швеция, Турция и Румъния, а на другия полюс са Гърция, Дания и Австрия, при които песимистичните очаквания превишават значително положителните.
Германият бизнес, като основен партньор на българските фирми, има също предимно положителни очаквания за 2012 г., докато в Италия и Франция песимистичните очаквания изпреварват оптимизма.

Приходи от експорта
Малко над половината от бизнеса в България 56.9% очаква увеличение в приходи от продажби извън страната. Предимно оптимистични очаквания формират позицията на страната ни сред първите положително настроени държави. 
Заслужава да се отбележи, че Гърция, при която до момента преобладаваше повече песимизъм, сега е сред първите страни очакващи увеличение на приходите от продажби извън страната. Турция, Естония и Полша също имат повече положителни перспективи за износа през 2012 г.
 
Единствено при Унгария и Чехия песимистичните очаквания са в превес през 2012 г., които ги поставят на последните места спрямо останалите европейски държави.
Положителните прогнози за износа през 2012 г. се различават от предвиждания сценарий за предпазливост и несигурност. Впечатляващо е, че оптимизмът по отношение на износа до голяма степен идва от бизнеса в еврозоната, който ясно идентифицира чуждите пазари като ключов източник на продажби за следващите 12 месеца.

Заетост
Очакванията у нас за заетостта през 2012 г. са близки до тези през 2011 г. 
Положителните перспективи за увеличение на заетостта през 2012 г. в Турция, Белгия и Естония изпреварват нивото на оптимизъм сред българските фирми. 
Преобладаващи негативни очаквания имат фирмите от Гърция, Испания и Кипър, като те попадат сред ТОП 3 на страните, които имат отрицателни перспективи за заетостта през 2012 г.

Инвестиции
Перспективите за инвестициите на българските фирми догодина като цяло са положителни. И тук, както при заетостта, оптимизмът не е във високи стойности, въпреки това основният дял от фирмите – 47,3%, смятат да запазят нивото на инвестиции в страната. 
Трите държави, при които положителните перспективи за увеличение на инвестициите изпреварват в най-голяма степен негативните очаквания, са Турция, Полша и България. Очакванията на румънските фирми за 2012 г. бележат значителен ръст спрямо очакванията, които са имали за 2011 г. 
При повече от половината държави перспективите са предимно отрицателни, като най-много песимизъм за нивата на инвестициите се открива в Гърция, Португалия и Испания. 

Обобщавайки резултатите от изследването, Цветан Симеонов подчерта, че за да използваме експортния потенциал на нашите фирми като двигател за растеж, трябва да обърнем поглед към бързоразвиващите се нови пазари като Китай, Индия, Русия и региони като Югоизточна Азия и Латинска Америка. И не на последно място - и към традиционни в близкото минало пазари в Арабския свят. 
БТПП в последните месеци направи партньорски срещи с представители на деловите среди от Бразилия, Аржентина и Либия. 

„Европейски икономически преглед 2012 – Еurochambres economic survey 2012” е публикуван на Интернет адрес  www.eurochambres.eu/content/default.asp?PageID=14


06.12.2011 г.
Назад