Назад

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е от БТПП към обществото и политическите сили 
Българската търговско-промишлена палата (БТПП) категорично възразява срещу новия критерий за представителност на работодателските организации, предложен в Кодекса на труда в Законопроекта за неговото изменение и допълнение, който поставя ограничението кандидатстващата за представителна организация „да не извършва дейности, изрично възложени само на нея със закон или с нормативен акт” (чл. 35, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда). Тази разпоредба е насочена единствено срещу БТПП, която е най-старата работодателска организация в страната със 117 годишна история.

Критерият е неприемлив, защото: 
не е обоснован по никакъв начин в мотивите на законопроекта;
е непознат в европейската и международна практика и противно на разпространеното твърдение такова изискване не е предлагано от Европейската комисия;
не отчита факта на членство на дадена работодателска организация  в Международната организация на работодателите, с което тя се признава за представителна на международно ниво.

Предлаганият ограничителен критерий изключва от национално социално партньорство най-голямата  работодателска организация, която е признат член на Международната организация на работодателите и обединява 28 регионални палати, над 100 браншови организации и над 50 000 члена. В резултат на това една огромна част от активните стопански субекти в страната ще останат без представителство и защита на национално и регионално ниво. С подобен подход държавата може да лиши от национална представителност всяка организация, приела публично-частното партньорство.

БТПП категорично предупреждава, че несъобразяването с изискванията за представителство, прилагани в европейската практика, може да има неблагоприятни последици за България на форумите на влиятелни международни организации, като Международната организация на работодателите, Международната организация на труда и Европалати, изразили неодобрение за въвеждането на предложения критерий.

29.11.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад