Назад

БТПП и европейски партньори разработват наръчници с практическа информация за организиране на онлайн стажовеБТПП участва в третата работна среща на партньорите по проект APPRENTLINE (Capacity Building in the Οrganisation of Οnline Apprenticeships), която се провежда в периода 15-17 май в гр. Севиля, Испания

Основната цел на проектa е да подобри капацитета за провеждането на онлайн стажове на трите целеви групи – МСП, центрове за професионално обучение и посреднически организации. Проектът се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“, с участието на 5 партньорски организации от 4 страни – България, Гърция, Испания и Латвия.

По време на първия ден от срещата бяха представени, изготвените съвместно от партньорите, ръководства за организиране на онлайн стажове, които са насочени към трите целеви групи на проекта.

Съдържанието на наръчниците обхваща теми като: ползи от онлайн стажовете и сектори на приложение; цифрови умения и инструменти, необходими за провеждането им; методи и техники за реализиране, мониторинг и оценка на онлайн стажове.

Ръководствата съдържат практически съвети, примери за „добри практики“ и образци на документи, които могат да бъдат използвани при организирането на онлайн стажове.

Наръчниците предстоят да бъдат преведени на български език и ще бъдат предоставени за свободно ползване на всички заинтересовани страни.

Представените ръководства ще послужат като основа за разработване на учебни материали (вкл. презентации, видео и др. интерактивни помагала), които впоследствие ще бъдат използвани от партньорите за предвидените обучения на заинтересованите страни.

Повече информация за проекта можете да получите от Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ на тел. 02 8117 553.

 


13.05.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад