Назад

10% от персонала се нуждаят от помощ за справяне със зависимостта към психоактивни вещества или хазартСветлана Йорданова, управител на Фондация „ЗА ЕДИН ЧИСТ ЖИВОТ“

Цветан Симеонов, председател на Палатата, проведе среща със Светлана Йорданова, управител на Фондация „ЗА ЕДИН ЧИСТ ЖИВОТ“. Представен бе проблемът, свързан с различните видове зависимости от алкохол, наркотици и хазарт, който в условия на недостиг на квалифицирана работна ръка става все по-осезаем и за работодателите.

Злоупотребата с алкохол, наркотици и хазарт е в тежест на работодателите, тъй като води не само до повишен риск от злополуки по време на работа, но и до системни отсъствия, злоупотреби със служебни средства и имущество, както и до друго социално нежелателно поведение на работното място.

Опитът показва, че около 10% от персонала във фирмите и организациите се нуждаят от специализирана помощ за справяне със зависимостта към психоактивни вещества или хазарт.  Най-засегнати са секторите строителство, транспорт, селско стопанство, енергетика, информационни и комуникационни технологии, финанси и здравеопазване.

Зависимостта е хронична, прогресираща и рецидивираща болест, като от проблемна тя прогресира през предупредителна и критична към хронична фаза.

Счита се, че между 5 и 20% от европейското население е засегнато от злоупотребата с алкохол. За България данните са за над 300 000 системно злоупотребяващи с алкохол, 250 000 – с наркотици, 150 000 редовно играят хазарт. Тъй като това е броят на хората в краен стадий на заболяването, може да се приеме, че 2 – 3 пъти повече са хората в по-ранна фаза на болестта и е въпрос на време те да преминат към стадия, когато лечението става трудно, продължително и дори невъзможно.

Цветан Симеонов изказа съпричастност към проблема, като пое ангажимент при следващо обсъждане на Бюджета на държавата да се постави отново въпроса за увеличение на финансовите средства за превенция и профилактика като по-ефективни действия от разходването на средства за лечение.

БТПП предложи на предстоящите семинари по БЗУТ представители на Фондация „ЗА ЕДИН ЧИСТ ЖИВОТ“ да запознаят регионалните структури на Палатата и браншовите организации със сериозността на проблема, като предоставят информация за възможността за навременна помощ и справяне с проблема, засягащ отделния човек, неговото семейство, отразяващ се и в работна среда, като цялостното съдействие и помощ е при стриктно запазване на конфиденциалност.

-----------------
Фондация „ЗА ЕДИН ЧИСТ ЖИВОТ“

Мисията на Фондация „ЗА ЕДИН ЧИСТ ЖИВОТ“ е да помага на зависимите, техните семейства и работодатели ефективно да се справят с предизвикателствата на зависимостта=

Фондацията организира интензивна и поддържаща терапия със специално обучени психотерапевти, квалифицирани в прилагането на най-ефективния в света модел за лечение на зависими – „Минесота“.

Фондацията осигурява и безплатни консултации на зависими, както и на техните близки и работодатели. На тел. 0884 72 63 14 се предоставя информация относно спецификата на заболяването и всички възможности за лечение в държавни и частни структури.

 


05.02.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад