Назад

Подготвя се виртуален форум „България – Аржентина: възможности за сътрудничество“

Даниел О. Котини, пълномощен министър и временно управляващ Посолството на Аржентина в София, и Хуан Игнасио Камио Бавасо, завеждащ търговско-икономическия отдел на посолството, посетиха БТПП и обсъдиха с председателя на Палатата Цветан Симеонов възможностите за активизиране на търговско-икономическите отношения между България и Аржентина.

По време на срещата Цветан Симеонов представи дейността на БТПП, системата на търговско-промишлените палати и регионалната структура. Дискутирана бе икономическата ситуация в Аржентина след проведените президентски избори през миналата година. Обсъден бе стокообмена между двете страни, в който значителен принос до 2019г. е имал вносът на медни руди и техните концентрати от Аржентина. Представителите на Посолството споделиха, че минната индустрия има голям потенциал за развитие, като се очаква разработването на редица находища и минно строителство в южноамериканската страна.

Акцент бе поставен и на предстоящата виртуална среща „България – Аржентина: възможности за сътрудничество“, която ще се проведе на 7.02.2024 г. /сряда/ от 15.00 ч. в платформата Zoom.

Събитието има за цел да представи бизнес климата в България и Аржентина, да идентифицира инвестиционните възможности, потенциалните сектори за сътрудничество, както и да представи информация относно управлението и защитата на активите на интелектуалната собственост на МСП, които оперират или възнамеряват да получат достъп до латиноамериканския пазар с цел подобряване на тяхната глобална конкурентоспособност.

За участие във виртуалната среща е необходима предварителна регистрация тук в срок до 5 февруари /понеделник/. Регистрираните участници ще получат линк за свързване.

 

 


01.02.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад