Назад

Цветан Симеонов и посланикът на Руанда в Израел, акредитиран и за България, обсъдиха двустранните икономически отношенияН.Пр. Джеймс Гатера, посланик на Република Руанда в Израел, с акредитация за България, посети БТПП и разговаря с председателя Цветан Симеонов.

Дискутирана бе икономическата ситуация в двете страни и възможностите за сътрудничество в близко бъдеще чрез размяна на повече информация за възможностите за правене на бизнес между предприемачи от двете страни.  

Посланик Гатера представи по-значимите икономически сектори в страната. Добре развита е минната индустрия, като страната разполага със залежи на литий, използван при производството на батерии за електрически автомобили. В сраната се организират целогодишно конференции с участието на представители от целия свят. Най-големите световни хотелски вериги присъстват в Руанда. Туризмът е добре развит  - през 2023г. страната е посетена от около 1.5 млн. туристи. Добре развито е и производството на кафе. Наблюдава се интерес към обучение на студенти от Руанда в България като предстои установяване на контакти с български университети. 

Симеонов от своя страна запозна госта с основните услуги на палатата с акцент издаваните електронни търговски документи чрез системата на Международната търговска камара, като БТПП е 11-та акредитирана палата за тези услуги, от над 800 палати от цял свят. Представи и възможностите на Арбитражния съд за решаване на търговски спорове. Договорено бе провеждане на хибридно събитие  с участие на експерти от Руанда които да представят новите моменти при правене на бизнес в страната. БТПП допълнително ще информира за периода на провеждане. 

 


01.02.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад