Назад

Предстоящо обучение по търговски арбитраж и други алтернативни способи за разрешаване на правни спорове в Арбитражния съд при БТППТеория и практика от лектори в най-авторитетната Арбитражна институция в България

Българската търговско-промишлена палата и Арбитражният съд при БТПП - лидер в алтернативното разрешаване на спорове, предоставят възможност за участие в „Курс за обучение на  юристи по въпросите на търговския арбитраж и други алтернативни способи за разрешаване на правни спорове“, който ще се проведе за седемнадесета поредна година в периода 6 март – 29 май 2024 г., един път седмично, в извънработно време в комбиниран формат - присъствено в сградата на БТПП и онлайн през платформата google meet 

На предстоящото обучение по търговски арбитраж и други способи за АРС  ще научите как адекватно да защитавате настоящите и бъдещите си клиенти в едно арбитражно производство и ще придобиете гаранция за качеството на юридическите услуги, които предлагате в областта на арбитража.

Ще се представят мотивите, които водят бизнеса  в арбитражната зала.

Ще получите отговори на въпроси, които предизвикват професионалното Ви любопитство на юрист, за обогатяване на личния  набор от знания, свързани с извънсъдебното разрешаване на спорове.

Обучението цели популяризиране и утвърждаване на арбитражното производство като метод за разрешаване на търговски спорове. Обръща се специално внимание на особеностите на арбитражния процес, медиацията и помирението.

Допълнителна информация за курса и за регистрация на участниците, както и програмата, може да се получи от сайта на БТПП, секция „Предстоящи събития - Онлайн регистрация“

Въпроси могат да бъдат отправени и на тел.: 02 / 8117 561,  02/ 8117 546 и е-mail: acourt@bcci.bg

 


01.02.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад