Назад

БТПП участва в първото заседание на Консултативния съвет към НСИ

Работодателските организации предложиха да се разработи пътна карта за въвеждане на единна входна точка за подаване на годишните финансови отчети
 

Създаденият постоянно действащ Консултативен съвет към председателя на НСИ с участието на национално представителните работодателски организации, проведе първото си заседание вчера, 30 януари.

Членове на съвета са представители на ръководните органи на Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Съюза за стопанска инициатива, Българската стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Председател на съвещателния орган е председателят на НСИ.

Сформирането на консултативен орган с бизнес организациите в България беше една от препоръките в доклада от Партньорската проверка, проведена през 2022 г., като целта на това сътрудничество е насърчаване на редовния обмен на информация, обсъждане на текущи предизвикателства и действия за справяне с тежестта на респондентите върху бизнеса.

Консултативният съвет прие на първото си заседание  Правилник за устройството и дейността на Съвета на представители на национално представителните работодателски организации,  както и участва в представянето на проект „Единна входна точка“ за бизнеса в България от Междуведомствената работна група, сформирана по проекта.

В рамките на заседанието на Консултативния съвет представители на различните институции и на бизнеса дискутираха в НСИ различните аспекти по въвеждането на системата – от електронната идентификация, броя на необходимите документи и техническите изисквания за сигурността на системата до сроковете за подаването на финансовите отчети от страна на фирмите.

Работодателите предложиха да се разработи и приеме пътна карта по въвеждането на Единна входна точка, в която да бъдат записани сроковете за всяка отделна дейност и отговорните институции за изпълнението ѝ.

БТПП в своята дейност винаги е приветствала и работи в посока на облекчаване на административната тежест за бизнеса и в частност, наложената от съществуващата нормативна уредба, според която годишните финансови отчети се представят в две институции - Национален статистически институт и Агенция по вписванията.

 


31.01.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад