Назад

През 2024 г. БТПП ще продължи да надгражда и развива партньорството с Българо-румънската търговско-промишлена палата

Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе работна среща с председателя на Българо-румънската търговско-промишлена палата - адв. Виктор Гугушев. Събеседниците обсъдиха приоритетите на своите организации за 2024 г. и набелязаха теми от общ интерес. Симеонов запозна адв. Гугушев с контактите, успешните практики и проекти, които БТПП има с партньори от Румъния, както и отношенията на ниво Европалати, свързани със северната ни съседка. Той изрази удовлетворение от сътрудничеството на БТПП със смесената палата със седалище в гр. Русе, до момента.

Адв. Гугушев информира, че от скоро е начело на Българо-румънската търговско-промишлена палата. Тя бързо набира нови членове от различни браншове, като само за последните 6 месеца ръстът е 30%. През януари тази година палатата е поставила началото на традиция – провеждане на билатерална бизнес закуска с ръководителите на двустранните камари в България. Целта на инициативата е развиване на партньорства и подпомагане на международните бизнес отношения. Гугушев сподели информация и за други дейности на смесената палата, свързани с европейски и регионални проекти.

Бе договорено продължаване на съвместното сътрудничество между БТПП и БРТПП в области от общ интерес, като логистична свързаност на България и Румъния, транспорт, туризъм, поддържане на благоприятна среда за чуждестранни инвестиции и др.

 

 


02.02.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад