Практика на АС при БТПП 2018-2021 г. Електронно издание

Електронно издание

Добави в количка 30.00 лв 
 

Характеристика:     Автор: Марин Лазаров

                                 Страници: 332

                     Език: български

                                  Година: 2023 г

Подробно описание: Изданието представлява анотиран сборник с практика на Арбитражния съд при БТПП, решения  постановени през периода 2018 - 2021 г. 

В настоящата селекция се съдържат два раздела - материално и процесуално право, като в раздела за материално право е обърнато специално внимание на решения по Виенската конвенция за международна продажба на стоки, по Кодекса на международното частно право, по Закона за задълженията и договорите, по Търговския закон, по Закона за авторското право и сродните му права и редица други, а втората част е посветена на решения по Закона за международния търговски арбитраж, по Правилника на АС при БТПП, по Тарифата на АС при БТПП и по ГПК.

В практиката са поместени и решения касаещи нормативните измененията в материята на Арбитражното производство от 2018 г. свързани с потребителските спорове, като има представено решение по Закона за защита на потребителите.

Изданието е ценно помагало за адвокати и юрисконсулти, които искат да защитят интересите на своите клиенти, като в него ще открият  синтезирани отговори на въпросите си.

Поредицата „Практика на АС при БТПП“ е излиза периодично от 1974 година, като целта му е да бъде ориентир в правоприлагането, както в арбитражния процес, така и в държавното правораздаване.