Назад

Н.Пр. Виктор Темирбаев представи ключовата позиция на Казахстан в добива и доставката на критични суровиниПосланикът на Казахстан в София Н.Пр. Виктор Темирбаев се срещна с председателя на БТПП Цветан Симеонов. В срещата участва и Меиржан Жумадъла, аташе към Посолството.

Посланикът изрази удовлетворение, че неговата страна е традиционен икономически партньор на страните от Европейския съюз, включително България. През 2022 г. 40% от търговията на Казахстан е с ЕС. В сила е меморандум за разбирателство за създаване на стратегическо партньорство в областта на суровините, батериите и водорода от възобновяеми източници. Сега страната се насочва към диверсификация на икономическите отношения по различни области – енергетика, изследвания и иновации за декарбонизяция, ВЕИ и др.

Гостът информира, че Казахстан е изготвил документ за потенциала за сътрудничество Казахстан – ЕС в областта на суровини от критично значение с приемането на пътна карта за изпълнение на меморандума за разбирателство за периода 2023–2024 г. Посредством пътната карта ЕС и Казахстан се споразумяват за конкретни области на действие. Те включват сътрудничество между заинтересованите страни от промишлеността за идентифициране и изпълнение на съвместни инвестиционни проекти.

Посланик Теримрабев представи капацитета на Казахстан в областта на редките метали и полезни изкопаеми. Страната добива около една четвърт от световното производство на титан и е вторият по големина производител на хром /16%/, като има и находища на минерали като злато, сребро и силиций. От 16 суровини от критично значение, добивани в Казахстан, тежките редки метали - магнезий, ниобий скандий, ванадий, и металите от платинената група се считат от ЕС за най-критични по отношение на икономическото развитие и рисковете за доставките. Световната банка изчислява, че страната има над 5000 неизползвани находища на стойност 46 трилиона долара. Държавата Казахстан е готова да предостави на европейски партньори правата за проучване и разработване на повече от 60 находища на благородни и цветни метали. Заинтересовани компании могат да се ангажират с разработването им. Инвеститорите ще бъдат освободени от данъци и други задължителни плащания за първите три години от инвестицията, ще имат преференциални права за използване на подземния слой, както и времето и процедурите за одобрение на проектите ще бъдат намалени наполовина.

Симеонов обсъди с госта и възможностите за разширяване на сътрудничеството в секторите транспорт, логистика и туризъм. Подготвя се откриването на регулярна въздушна линия, която да обслужва летния туристически поток от Казахстан към България. Възможностите за морски и жп транспорт в двете посоки също бяха обсъдени. Казахстан разработва усилено средния транспортен Транскаспийски коридор.

Бе договорено да продължат съвместните усилия на БТПП, дипломатическите мисии в София и Астана и различни организации и институции за насърчаване на двустранния бизнес.

 


25.09.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад