Назад

На УЕБИНАР организиран от СИДНТ при БТПП бяха представени възможностите за преход към кръгова икономика в предприятията Гост–лектори на събитието бяха изпълнителния директор на ФМФИБ ЕАД - Павел Лисев, съоснователя на ЛамОн ООД - Анджела Иванова и мениджър „Бизнес развитие“ Хидролиа  АД - Радослав Златков.  Радослав Петков, председател на Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии (СИДНТ) при БТПП откри събитието с думите, че иновативното развитие и просперитета на предприятията и опазването на околната среда са един от водещите приоритети заложени в програмата на Съвета по Иновации. Мисията на Съвета по Иновации и нови технологии при БТПП е да бъде желаното „пазарно място“ за идеи, иновации, дискусии, дебати, представяне на възможности за финансиране и свързаност, за да активира промените, необходими за осигуряване на непрекъснат положителен растеж на нашата икономика, за да може предприятията да генерират осъзнато лидерство относно иновациите и технологиите.

Трансформирането на икономиката от линейна в кръгова със сигурност ще доведе до намаляване на ресурсна и енергийна интензивност и това е водеща тема в ежедневния дебат на Европейската комисия. Насърчават инвестиции в „кръгови“ решения за намаляване на въглеродния отпечатък чрез прилагане на технологии за рециклиране и оползотворяването на отпадъци, увеличаването на използването на ресурси на биологична основа, ограничаване на употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба, удължаване на жизнения цикъл на продуктите, промишлената симбиоза и други методи, които осигуряват създаване на добавена стойност за тези решения.„  

Радослав Златков, мениджър „Бизнес развитие“ Хидролиа  АД запозна участниците с възможностите за оптимизиране на водната инфраструктура в предприятията за постигане на кръгови решения. Сподели добри практики за производство на биогаз и оползотворяването му в производство на топлинна и електрическа енергия в животновъдството. Презентира възможности за разработване на проект за утилизиране на отпадъчните биологични отпадъци за производство на биогаз, който ще замести над 80% от нуждите за природен газ в пиво-производството и постигането на въглеродна неутралност. Бяха представени и реализирани  техническо решение за рециклиране на водата чрез допълнително филтруване с автоматизирано решение чрез онлайн анализатори при производство на цветни метали и постигнатите изключителни резултати за 100% от водата използвана в предприятия от автомобилна индустрия да може се използва отново в процеса на фосфатиране и че нито една капка пречистена отпадъчна вода не се изхвърля обратно в природата!

Анджела Иванова, съосновател на ЛамОн ООД представи добрите примери на компанията и постигнатите резултати за производство на биоразградимо и подходящо за компост фолио за ламинат и опаковка. Обърна внимание, че веднъж ламинирана хартията не се рециклира и това води до сериозно замърсяване на природата. Това води до загубата на възможност да се рециклира хартията и едновременно с това се създават огромно количество отпадъци, които се изхвърлят в природата. Компанията е постигнала възможност за биоразградимост по специална технология и метод, които са заявени за международен патент. Беше представено и като добра практика за въвеждане на „кръгови решения“ специално разработеното биоразградимо прозрачно фолио за опаковане на продукти на достъпни за пазара цени. Накрая на презентацията Анджела Иванова сподели и своите планове на компанията за създаване на прозрачно фолио разградимо в студена солена вода, което ще допринесе за опазване на моретата и океаните и ще допринесе за постигане на прехода към кръгова икономика.

Павел Лисев, изпълнителен директор ФМФИБ ЕАД и специален гост на уебинара направи презентация за краткосрочните и средносрочните планове на Фонда на фондовете и на програмите за  устойчиво финансиране в кръгова икономика в предприятията. Представените финансови инструменти финансирани от Фонда на фондовете откриват възможност за въвеждане на кръгови модели в ключови сектори на икономиката като „зелена и цифрова“ трансформация. Бяха представени добри примери реализирани в действащия програмен период 2014 - 2020г.  като станции за зареждане на електромобили и устойчива градска среда.  Бяха представени и фондовете за дялово и квази дялово финансиране. Бяха представени и възможностите за финансиране от средствата по програма конкурентоспособност в предприятията за програмен период 2021-2027г. и приоритетните оси по тази програма. Бяха представени и всички програми, по отделните министерства по които има заложен ресурс за финансиране и беше обърнато внимание, че в новата програмна рамка този ресурс е над милорд евро за разпределяне чрез финансови инструменти. Тези финансови инструменти са разпределени в седем отделни програми. Беше направено и подробно изложение на възможностите осигурени по ПКПР и по -конкретно характеристиките, дейностите и целевите групи свързани, свързани с финансовите инструменти за ресурсна ефективност в предприятия.

Радослав Петков, председател на Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии при БТПП и управляващ партньор в Ар Ел Кей Консултинг ООД направи обстойна презентация на процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” по Националния план за възстановяване и устойчивост, която дава възможност за безвъзмездно финансиране до 1 000 000 лв . Разяснени бяха изискванията към предприятията за кандидатстване по процедурата и беше обърнато внимание на особеностите по отношение на приложените режими на държавна помощ. Беше обърнато специално внимание на необходимостта от прецизиране на проектните предложения по отношение на допустимите дейности и инвестиции за  закупуване на машини, съоръжения, оборудване или софтуер в предприятията, с които да се допринесе за въвеждане на приоритетни кръгови модели и ограничаване на щетите върху околната среда. Беше направено и детайлно разяснение по бюджетът на мярката, който е в размер на 180 млн. лв.

Уебинарът приключи със сесия Въпроси и Отговори, като на участници беше дадена възможност за задаване и на писмени въпроси изпратени на е-мейла на Съвета.


30.08.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад