Назад

За 14-ти пореден път БТПП представя изданието "България в цифри"

Отразени са основните макроикономически показатели и мястото на България в международни класации


Българската търговско-промишлена палата представя за 14-ти път изданието “Bulgaria in Figures®”. То отразява основните макроикономически индикатори на страната за последните пет години, както и обръща специално внимание на мястото на България в международни класации - важен ориентир за чуждестранните инвеститори. Според БТПП, критичните позиции на България в международните класации могат да послужат като фундамент, от който да се изходи за създаването на бъдеща управленска програма от релевантните институции.

През 2022 година БВП на страната достига 84,5 млрд. евро, което е най-високото ниво до сега, при ръст на БВП от 3,4%. Безработицата остава ниска  на ниво от 4,3%, като се приближава до предкризисните нива (4,2% през 2019г.).

Важно за всеки един инвеститор е да знае за възможността за 0% корпоративен данък в общините с над 25% над средната безработица, които наброяват 165 от 265 общини към 2022г. България е лидер по отношение на данъчната система в ЕС и това е едно от основните ни конкурентни предимства, които страната предлага.

Инфлацията през 2022 г. достигна 15,3%, но очакванията са през 2023 г. тя постепенно да намалява и през 2024г. да се възвърне към по-здравословни нива. Въпреки високата инфлация, българските компании успяха да се включат в пренареждането на веригите за доставки, като за това свидетелства и рекордния за последните 15 години износ на България през 2022 г. По данни на НСИ той е на стойност 48 млрд. евро, или ръст от 37%. Очакванията за 2023г. са за още по-добри резултати, но при понижен марж на печалбата на предприятията. Водещите търговски партньори на България по отношение на износа отново са Германия, Румъния и Италия, които формират около 50% от износа на България за ЕС.

Вносът на стоки и суровини също регистрира рекордни нива през 2022г. с ръст от 41% спрямо предходната година и  ниво, което възлиза на малко повече от 55 млрд. евро, като търговското салдо остава отново негативно за страната ни.

В текущата ситуация на военен конфликт, недалеч от нас, както и на голяма несигурност в доставките и цените на суровините и енергийните продукти, инвестиционната активност се развива с бавни и силно премерени темпове.

Пазарът на труда у нас е представен от 53% мъже и 47% жени. Средната работна заплата продължават да расте, достигайки 889 евро през 2022г., а за първото тримесечие на 2023г. достига 965 евро.

България подобрява мястото си в класациите за Глобален индекс на мира като заема 24 място през 2022г, сравнено с 27 място през 2021г. Индекс за върховенство на закона  се повишава с 2 позиции и става на 60 място от 140 държави. При Световен индекс за свобода на печата 2023 имаме значителен ръст - от 91 място през 2022 на 71 място.

В други класации обаче отбелязваме спад като Икономическа свобода по света 2023 спадаме от 29-то място на 32 място от 176 държави, както и при Индекс за развитие на електронното правителство ставаме на 52 място, при  44 през 2020 г. от 193 страни.  При Индекса на демокрацията също имаме влошени позиции и от 53 място през 2021, за 2022 спадаме на 57-мо от 167 страни.

 За Международен индекс на имотите 2022 г. също има спад - от 56-то място за 2021г на 64-то място за 2022г. от 129 изследвани страни.

В други класации България също има влошаване на позициите си, а именно в Класацията за световната конкурентоспособност на Международния институт за управление на мениджмънта (IMD), където страната ни се позиционира на 57 -мо място при 64 страни, а през предходната година сме били на 53-то място.

Повече информация за мястото на България в международните класации можете да получите от пълната версия на брошурата.

 

 

 


07.07.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад