Назад

БТПП се включи в представянето на последния доклад на Световната банка "Бъдещето на труда: въздействие върху растежа на Европа"

Технологиите ще имат все по-важна роля в бъдещето на икономиките и обществата. Те присъстват вече във всяка задача, изпълнявана на работното място и в нашите социални взаимоотношения. Технологиите задействат това, което австрийският икономист Йозеф Шумпетер нарича „творческо унищожение“, при което старите методи се изоставят, за да се появят нови. Терминът „творческо унищожение“ е силен, защото улавя двете лица на технологичния прогрес. Той е двигателят на производителността и икономическия растеж и направи възможно безпрецедентното човешко благополучие, на което се радваме днес. Но това има цена за определени групи работници, предприемачи или региони.

Технологичните промени в сегашния си вид водят до две предизвикателства за държавите-членки на Европейския съюз (ЕС): (1) увеличаване на концентрацията на пазара, като няколко големи и иновативни фирми акумулират ползите от технологичния прогрес, и (2) промени в разликите в доходите между високообразовани и други работници.

В този контекст настоящият доклад има за цел да допринесе за нашето разбиране на връзката между технологиите, икономическия растеж и справедливостта чрез анализиране на моделите на технологично приемане във фирмите и резултатите на пазара на труда на работници от различни образователни групи в ЕС. Докладът също така обсъжда варианти на политиката за насърчаване на широкото внедряване на технологии и реформиране на образователните системи, за да се гарантира, че работниците се адаптират към бързо променящата се технологична среда. Разглеждането на начина, по който се възприемат технологиите и реакцията на системата за предоставяне на умения към тях, ще оформи бъдещата връзка между технологичния прогрес, икономическия растеж и разпределението на доходите в Европа.

Големите предизвикателства пред бъдещето на труда е свързано с лошата демографска тенденция, липсата на професионално подготвени кадри, както и все по-настъпващата технологична модернизация. Финалния доклад се очаква да излезе през Септември 2023 г. и темите в него са в контекста на работа на Икономическия и социален съвет, като в доклада се очакват и препоръки и предложения и за България конкретно как да подобрим и тунинговаме дейностите , свързани с горните предизвикателства, както и как да насърчим технологиите, как и в каква посока да развием образованието.

Във формата участваха като модератори Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет, Галина Винчелете, директор на Световната Банка, страни от ЕС. Представянето на основните констатации на доклада бяха направени от Рафаел де Ойос, водещ икономист и ръководител на програмата, Световна банка.

Дискусионни сесии бяха:

  • Kак да насърчим развиването на технологии в България? Николо Далвит, икономист, Световна банка
  • Kак да се реформират системите за ПОО, за да се осигурят универсални основни умения? Иван Торе, старши икономист, Световна банка

18.07.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад